ČČK Český červený kříž

Stejně jako jiné národní společnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, spolupracuje Český červený kříž (ČČK) v sociální oblasti se společnostmi, které se na území ČR dlouhodobě zabývají sběrem, ekologickým tříděním, zpracováním a redistribucí použitého textilu, obuvi či hraček.

V případě ČČK jsou našimi dlouhodobými smluvními partnery pouze společně certifikované firmy.

Na základě této spolupráce vznikl v roce 2012 projekt sběru nepotřebného oblečení Textileco o vzájemné humanitární i finanční pomoci. Z uvedených, provozovaných sběrů tak vzniká od dárců potřebný materiální základ k zajištění podpory ČČK.


Sběrové kontejnery nebo letáky používané v rámci projektu Textileco jsou vždy řádně označeny znakem ČČK, logem Textileco ♻ Collecting Recycling, kontaktem na bezplatnou infolinku 800 TEXTIL (800 839 845) a na webové stránky projektu www.textileco.cz. Uvedené kontatky slouží pro vzájemnou komunikaci v případě jakéhokoliv problému, který se při podobných sběrech může vyskytnout nebo i pro zodpovězení případných dotazů občanů k prováděné akci sběru.

Vybraný textil pomáhá nejen prostřednictvím ČČK potřebným v ČR (především oděvy jsou distribuovány do sociálních zařízení, které ČČK provozuje), ale současně i v rozvojových zemích.

Cílem naší činnosti je tedy ekologická, humanitární i ekonomická povaha projektu. Celý proces sběru a třízení textilu Vámi darovaného oblečení je velmi náročnou a nákladnou operací. Tím, že pomůžete nám, pomůžete i ostatním, kteří to potřebují.


Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.